Pożegnaliśmy zimę... Pierwszy dzień wiosny

Tradycyjnie w dniu 21 marca 2019 r. witaliśmy WIOSNĘ!!! Uczestnicy pod nadzorem terapeuty wykonali tradycyjną „Marzannę”, która w starych Słowiańskich wierzeniach symbolizowała zimę. 
 
Następnie udaliśmy się wszyscy na zewnątrz, żeby jak nakazuje zwyczaj spalić Marzannę, przepędzić zimę i powitać długo oczekiwaną wiosnę. Celem było zapoznanie uczestników z dawnymi obrzędami i zwyczajami ludowymi oraz nauka organizacji i pracy w grupie podczas wykonywania kukły.

Wróć