Projekty

Konferencja inauguracyjna projekt "Gotowi na zmiany!"

Dnia 17 listopada br. w ŚDS w Lipniaku dla uczestników konferencji zaprezentowano założenia projektu pn. "Gotowi na zmiany!". Projekt „Gotowi na zmiany!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Więcej...

Rekrutacja do projektu "Gotowi na zmiany!"

Projekt „Gotowi na zmiany!” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Więcej...

Umowa na realizację projektu pn. "Gotowi na zmiany!" podpisana

W dniu dzisiejszym, tj. dnia 13 października br. w sali konferencyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku nastąpiło ważne wydarzenie.

Więcej...

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. "Zmotywowani możemy więcej"

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku zaprasza do udziału w projekcie ministerialnym pn. ,,Zmotywowani możemy więcej”.

Więcej...